Sla inhoud over

Workshops

U kunt bij aanvang van de Themadag om 09:30 uur zelf door middel van een kleuren-kaartjes systeem aangeven welke workshops uw voorkeur hebben. Er zijn 2 rondes (een om 11:25 uur en een om 15:05 uur) waarin steeds dezelfde workshops (duur 45 min.) worden aangeboden.

Nummer Titel workshop Zaal Naam workshopleider Kleur
1. De Compagnie, een unieke leef-, leer- en werkgemeenschap P1-P2 Door mevr. L. (Lilian) Oosterhof, plaatsvervangend vestigingsdirecteur PI Krimpen aan den IJssel & dhr. mr. H. (Hans) Barendrecht, directeur bestuurder Gevangenenzorg Nederland Rood
2. Gevecht met de Dordtse veelschrijver / Veelklagers (GW) P3-P4

Mevr. mr. G. (Ghizlan) Boukich, coördinator/jurist m.b.t. de afhandeling van correspondentie en juridische procedures van de Dordtse veelklager.

Dhr. mr. W.J.B. (Warner) ten Kate Landelijk officier van justitie Mensenhandel/Mensensmokkel, voorzitter CvT PI Leeuwarden, voorzitter BC.

Groen
3. Veelklagers (Jeugd / TBS)  1.5 o.a. door mevr. A. (Annemieke) van Dijke, klinisch neuropsycholoog-klinisch psycholoog-psychotherapeut, cognitief-gedragstherapeut en dhr. prof. dr. F. (Frans) Koenraadt, forensisch psycholoog, criminoloog en gerechtelijk deskundige Geel
4. Justitieel Centrum Zaanstad  2.1 E. (Eric) Nijman, vestigingsdirecteur van JC Zaanstad Blauw
5. Zelfbedieningsportaal Justitiabele (ZBJ)  4.1 Dhr. R. (Rob) Janssen, projectmanager ZBJ binnen DJI & dhr. K. (Klaas) Brandsma, projectleider DJI, implementatie BVJ organisatiekant Oranje
6. Gezinsbenadering in de PI 4.2 Drs. A. (Anne) Nijstad, vestigingsdirecteur PI Leeuwarden
M.A. (Marie Anne) de Groot MPA, vestigingsdirecteur PI Veenhuizen
Roze


Toelichting:
 

 1. De Compagnie, een unieke leef-, leer- en werkgemeenschap
  Op afdeling J (De Compagnie) van PI Krimpen a/d IJssel werken de gevangenen als ‘ondernemers’ aan hun eigen arbeidsintegratie. In samenwerking met het personeel van de PI en medewerkers en vrijwilligers van Gevangenenzorg Nederland kan deze unieke gemeenschap er zijn. Men werkt dagelijks m.b.v. de vrijwilligers aan het herstel op het gebied van leven, leren en arbeidsintegratie.
 2. Gevecht met de Dordtse veelschrijver…/ Veelklagers (GW): 
  De gemeente Dordrecht wordt overvraagd door een voormalige huisjesmelker. Duizenden procedures worden uit rancune geïnitieerd met als doel het gemeentelijke apparaat op kosten te jagen (Wet dwangsom) en te frustreren. De gemeente is wettelijk (AWB) verplicht om iedere aanvraag in behandeling te nemen. De veelklager kennen we ook in het penitentiaire systeem. Zijn er overeenkomsten en leermomenten te halen uit de Dordtse situatie? 
 3. Veelklagers (jeugd / TBS)
  Thema's die aan de orde kunnen komen, zijn:
  • Notoire klagers 
  • Het signaal van de klacht
  • Gevoelige snaren 
  • Pathologisering van klachten
  • Somatisering van ongenoegen
  • Juridisering van de therapeutische relatie
  • In de tbs-sector is de cliënt van de therapeut dezelfde persoon als de cliënt van advocaat. Therapeut en advocaat spreken beiden over dezelfde persoon als "mijn cliënt"
  • Escalatie en de-escalatie
 4. Justitieel Centrum Zaanstad
  JC Zaanstad staat symbool voor samenwerking en is een uitstekend voorbeeld hoe we met elkaar kunnen bouwen aan de toekomst. Deze inrichting is niet alleen een innovatieve en veilige penitentiaire inrichting voor justitiabelen, maar is ook een prachtige werkplek voor de circa 600 personeelsleden en ketenpartners die hier gaan werken.
 5. Zelfbedieningsportaal Justitiabele (ZBJ)
  In 2013 is politiek en bestuurlijk de keuze gemaakt te investeren in een zelfbedieningsportaal voor justitiabelen, ZBJ. ZBJ biedt mogelijkheden om de zelfredzaamheid voor justitiabelen te vergroten, en draagt daarmee bij aan de missie en visie van DJI voor wat betreft re-integratie in de maatschappij, het terugdringen van recidive en het terugbrengen van de uitvoeringskosten van de DJI-organisatie. ZBJ is een verzameling van ICT ondersteunde functionaliteiten voor de justitiabele, die niet alleen een grotere zelfredzaamheid mogelijk maakt, maar ook een zinvollere dagbesteding stimuleert. Tijdens de workshop zal worden ingegaan op stand van zaken rondom het project en de mogelijkheden die ZBJ biedt.
 6. Gezinsbenadering in de Penitentiaire Inrichting
  Familie is erg belangrijk bij het bevorderen van re-integratie: de familie kan de gedetineerde in beweging krijgen en zorgen voor dynamische motivatie. Het is belangrijk om gezinsbanden te blijven onderhouden en gedetineerden aan te moedigen tot gezond familiecontact. Gelet op de recidivevermindering levert het ook wat op. De gedetineerde is eerder bereid zijn crimineel gedrag op te geven voor zijn gezin. Bovendien kan de gezinsbenadering ertoe bijdragen dat een kind, dat anders zou opgroeien en doorgroeien tot crimineel gedrag, de vicieuze cirkel kan doorbreken waarmee detentieschade bij kinderen wordt geminimaliseerd.

  Ons project heeft tot doel het ontwerpen, ontwikkelen en effectief implementeren van de gezinsbenadering in het Noorden. De ontwikkeling van de gezinsbenadering start in PI Leeuwarden en PI Veenhuizen met een mogelijke uitrol verder in Nederland.

  Dit betekent concreet het tijdens detentie introduceren van een samenhangende set van interventies. De interventies zijn gericht op het betrekken van de familie van de gedetineerde, de gedetineerde zijn vaderrol te laten vervullen (en/of hem helpen dat te leren) en hem te confronteren met de effecten van zijn gedrag en leefstijl op zijn gezin nu en op de toekomst van zijn kinderen. Er zijn al veel activiteiten binnen de PI die passen binnen een gezinsbenadering.