Sla inhoud over

Kenniscentrum Commissie van Toezicht

Het Kenniscentrum www.commissievantoezicht.nl heeft als doel algemene, objectieve en actuele informatie te bieden op het werkterrein van Commissies van Toezicht die zijn verbonden aan justitiële inrichtingen in Nederland. Het Kenniscentrum draagt daarmee bij aan de transparantie van dit “maatschappelijk toezicht” op justitiële inrichtingen. Het biedt daarnaast een podium voor de uitwisseling van kennis en ervaring tussen Commissies onderling. Een deel van de beschikbare informatie is daarmee alleen toegankelijk voor leden van Commissies van Toezicht en de ondersteunende secretarissen.

Het Kenniscentrum Commissie van Toezicht staat onder redactie van ervaren secretarissen en beschikt over een redactieraad waarin experts (onder meer uit de wetenschap) op het werkterrein van commissies van toezicht zitting hebben.