Sla inhoud over

Samenstelling Kerngroep CvT

De Kerngroep bestaat uit leden afkomstig uit de verschillende sectoren. Als toehoorder is bij de vergaderingen van de Kerngroep ook een vertegenwoordiger van DJI betrokken. De landelijk coördinator commissies van toezicht (LC CvT's) vervult de rol van secretaris van de Kerngroep. De Kerngroep CvT streeft naar een evenwichtige vertegenwoordiging uit de sectoren Forensische Zorg, Gevangeniswezen (inclusief bijzondere voorzieningen als DV&O), Jeugd en Vreemdelingenbewaring.

De samenstelling van de Kerngroep is momenteel als volgt:

Voorzitter
- Herpert Trouw (voorzitter CvT PI Utrecht, locatie Nieuwersluis)

Sector Gevangeniswezen en Detentiecentra
- Jozien Schrale-Oranje (voorzitter CvT PI Ter Apel en vicevoorzitter Kerngroep CvT’s)
- Marie-José Huis in 't Veld (lid CvT PI Almelo)   

- Paul Hesseling (voorzitter DC Rotterdam)

Sector Forensische Zorg
- Adrie Lesuis (lid CvT FPC De Kijvelanden)

Sector Jeugd
- Marcel Companjen (voorzitter CvT JJI Lelystad)

Liaison DJI
Anne Zendman

Secretaris en landelijk coördinator CvT's
Gerdie van den Berg