Sla inhoud over

Samenstelling Kerngroep CvT's

De Kerngroep bestaat uit leden afkomstig uit de verschillende sectoren. Als toehoorder is bij de vergaderingen van de Kerngroep ook een vertegenwoordiger van DJI betrokken. De landelijk coördinator commissies van toezicht (LC CvT's) vervult de rol van secretaris van de Kerngroep. De Kerngroep CvT's streeft naar een evenwichtige vertegenwoordiging uit de sectoren Forensische Zorg, Gevangeniswezen (inclusief bijzondere voorzieningen als DV&O), Jeugd en Vreemdelingenbewaring.

De samenstelling van de Kerngroep is momenteel als volgt:

Voorzitter
- Herpert Trouw (voorzitter CvT PI Utrecht, locatie Nieuwersluis)

Sector Gevangeniswezen
- Jozien Schrale-Oranje (voorzitter CvT PI Ter Apel en vicevoorzitter Kerngroep CvT’s)
- Marie-José Huis in 't Veld (lid CvT PI Almelo)

Sector Forensische Zorg
- Adrie Lesuis (voorzitter CvT FPC De Kijvelanden)

- Hans Oud (lid CvT Pieter Baan Centrum)

Sector Jeugd
- Marcel Companjen (voorzitter CvT JJI Lelystad)
- Edmee Rambaldo - Zegers de Beijl (vicevoorzitter CvT RJJI De Hartelborgt en lid CvT PI Rotterdam, locatie De Schie)

Sector Bijzondere Voorzieningen
vacant

Liaison DJI
Marja Witteveen

Secretaris en landelijk coördinator CvT's
Gerdie van den Berg