Sla inhoud over

FOTO IMPRESSIE LANDELIJKE THEMADAG CVT'S 2016


L. (Leen) Diepenhorst, voorzitter Kerngroep CvT’s


dagvoorzitter J.P. (Jan Pieter) Dees, CvT-lid PI Krimpen a/d IJssel
drs. P. (Peter) Hennephof, Hoofddirecteur Dienst Justitiële Inrichtingen
 

prof. dr. F. (Frans) Koenraadt, forensisch psycholoog, criminoloog en gerechtelijk deskundige


Workshop 1: De Compagnie, een unieke leef-, leer- en werkgemeenschap


Workshop 2: Gevecht met de Dordtse veelschrijver / Veelklagers (GW)


E. (Eric) Nijman, vestigingsdirecteur van JC Zaanstad


J. (Jaap) Bressers


N. (Natascha) de Raaf en A. (Arno) van Bergen (DJI adviseurs re-integratie (ex-) gedetineerden)


Workshop 3: Veelklagers (Jeugd / TBS)