Sla inhoud over

Privacyverklaring Kenniscentrum CvT

Het Kenniscentrum is verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene verordening gegevensverwerking (AVG) en doet er alles aan om uw privacy te respecteren en uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk te houden.

Welke persoonsgegevens verwerken wij en waarvoor? 

Indien u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief wordt uw emailadres opgeslagen. Deze gegevens hebben wij nodig om uw aanmelding goed te kunnen verwerken en u de nieuwsbrief te kunnen verstrekken.

Hoe gaan wij met uw persoonsgegevens om?

Het Kenniscentrum heeft technische en organisatorische maatregelen genomen voor een betrouwbare, behoorlijke en zorgvuldige omgang van uw persoonsgegevens. Uw gegevens worden bewaard op het secretariaat van het Kenniscentrum CvT’s op beveiligde servers en alleen gebruikt ten behoeve van het verstrekken van de maandelijkse nieuwsbrief. De persoonsgegevens zijn passend beveiligd. De voorschriften en standaarden van de Rijksoverheid voor informatiebeveiliging worden hierbij gevolgd.

Delen wij de persoonsgegevens met derden?

De door u opgegeven persoonsgegevens worden niet met derden gedeeld.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Zolang u zich niet afmeldt voor de nieuwsbrief bewaren wij uw emailadres. 

Wordt op de website van het Kenniscentrum CvT’s gebruik gemaakt van cookies

Het Kenniscentrum CvT maakt geen gebruik van cookies op de website.

Heeft u nog aanvullende vragen?

Indien u vragen heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens door de redactie van het Kenniscentrum CvT’s, omdat u deze wilt inzien, corrigeren of verwijderen, kunt u zich wenden tot de redactie van het Kenniscentrum CvT: kenniscentrumcvt@rechtspraak.nl