Sla inhoud over

Kerntaken Kerngroep CvT

De Kerngroep fungeert als aanspreekpunt voor Commissies van Toezicht en is daarnaast gesprekspartner voor de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI), de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), de Inspectie Justitie & Veiligheid (IJenV), de Nationale ombudsman en de Raad voor de Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ). Ook heeft de Kerngroep jaarlijks overleg met de minister voor Rechtsbescherming van JenV.

De Kerngroep stimuleert kennisuitwisseling tussen Commissies van Toezicht en is vertegenwoordigd in de redactieraad van het Kenniscentrum Commissie van Toezicht.

De Kerngroep is in december 2011 namens de Staatssecretaris van Justitie aangewezen als toehoorder bij het overleg van het Nationaal Preventie Mechanisme (NPM). Dit overleg wordt sinds 2023 gecoördineerd door het College voor de Rechten van de Mens. 

De Kerngroep kijkt met een overall blik naar het CvT-werkterrein. CvT’s zijn onafhankelijk en opereren autonoom. Door het leggen van verbindingen zowel tussen CvT’s en bij het toezicht betrokken instanties beoogt de Kerngroep bij te dragen aan kwaliteitsontwikkeling van het toezicht en aan de versteviging van de positie van de CvT's in het penitentiaire veld.