Sla inhoud over

Landelijke themadag CvT’s 2016: Op weg naar buiten… toezicht onmisbaar!

Het beleid van DJI voor wat betreft de terugkeer van justitiabelen in de maatschappij kenmerkt zich de laatste jaren door een toenemende eigen verantwoordelijkheid van die justitiabele. De eigen inspanning of het ontbreken daarvan zijn van groot belang voor het regime tijdens detentie en voor de begeleiding richting vrijheid. Maar eigen verantwoordelijkheid kan alleen worden ingevuld bij voldoende ruimte en autonomie van de justitiabele. Daar wringt per definitie de schoen: eigen autonomie, binnen een systeem dat zich kenmerkt door aanzienlijke beperking van de autonomie.
 

Dat is zeker ook het geval bij degenen die een TBS maatregel ondergaan, waarbij bovendien ook een verplichte behandelrelatie de nodige spanningen en invloed op de autonomie kan veroorzaken. Bij jeugdigen levert het opvoedingsaspect tijdens detentie en de (beoogde) rol van de opvoeders na terugkeer in de samenleving nog een extra complex aspect met betrekking tot deze autonomie in verhouding tot de rol van resocialisatie.
 

Dezelfde actualiteit is ook terug te vinden in het thema van het RSJ congres 2016. Daar ligt de klemtoon op de noodzakelijke aansluiting (of het ontbreken daarvan) van de diverse fasen van het re- integratieproces. De Kerngroep stelt vooral de taak, functie en mogelijkheden van de CvT en haar leden centraal. In een systeem van beperkte autonomie, is toezicht dat zich (mede) kenmerkt door de menselijke maat van extra grote betekenis.
 

De evaluatieformulieren van de themadag 2015 hebben veel suggesties en verbeterpunten voor dagindeling en inhoud van de themadag opgeleverd. De Kerngroep heeft hiervan dankbaar gebruik gemaakt. We zijn er van overtuigd dat we u een afwisselend en boeiend programma aanbieden. Een programma dat van begin tot het eind uw aanwezigheid verdient, niet in de laatste plaats ook door de bijdragen van collega CvT-leden aan de diverse workshops.
 

De leden van de Kerngroep CvT’s zijn erg blij met de komst van de staatssecretaris Dijkhoff die ook het woord zal voeren. In het plenaire gedeelte belichten daarnaast twee inleiders het thema: één vanuit een wetenschappelijk perspectief en één vanuit een meer praktische invalshoek. In de workshops komen thema’s aan de orde als de justitiabele veelklager, het nieuwe detentieconcept JC Zaanstad en o.a. innovatieve projecten in de PI Leeuwarden en Veenhuizen. Cabaretier Jaap Bressers zorgt op humoristische en indringende wijze voor een heel aparte noot op de themadag (www.jaapbressers.nl/gratis).
 

Aan de aanmelding (alleen voor CvT-leden en expliciet genodigden) voor de themadag zijn geen kosten verbonden. Aanmelden was mogelijk tot en met maandag 7 november 2016.
 

Een aanmelding voor de themadag zet veel zaken in gang: er wordt voor u een stoel gereserveerd, eten besteld, drukwerk voorbereid, etc. Op de dag zelf is er (ingehuurd) personeel in de weer, afgestemd op het aantal inschrijvingen. Kunt u onverhoopt toch niet naar de themadag komen, neem dan contact op met de organisatie door middel van een email.