Sla inhoud over

Advies beleidsreactie regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag in PI's voor vrouwen gepubliceerd

Regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld Mariëtte Hamer heeft op 29 februari 2024 een advies beleidsreactie P.I. Nieuwersluis gepubliceerd. 

In dit advies worden antwoorden en aanbevelingen gegeven op vragen over de maatregelen uit de beleidsreactie Inspectierapport P.I. Nieuwersluis van 31 mei 2023 op het incidentonderzoek Inspectie Justitie en Veiligheid P.I. Nieuwersluis van april 2023. Aanleiding voor het onderzoek waren signalen over niet-integer gedrag in de vrouweninrichting van P.I. Nieuwersluis.

Het advies beperkt zich tot de positie van vrouwelijke gedetineerden in penitentiaire inrichtingen van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI).

In het advies wordt onder 6. Probleemanalyse systeem van signaleren en melden van integriteitsschendingen (p. 14) specifiek ingegaan op de positie, rol en aandachtspunten voor/bij een Commissie van Toezicht (hierna CvT).

Onder 7. Conclusie en aanbevelingen (p. 20) worden 15 aanbevelingen genoemd. Vanaf p. 22 worden in aanbevelingen 7 tot en met 10 specifieke aanbevelingen gedaan ten aanzien van CvT's.

Klik hier voor het advies van de regeringscommissaris.