Sla inhoud over

Update: Kerngroep CvT's verzoekt om verhoging vacatiegelden en duidelijkheid hoogte declaratie reiskosten

De Kerngroep CvT’s heeft op 21 september 2023 in het overleg met de Directeur Generaal DJI, Wim Saris verzocht om verhoging van de vacatiegelden. DJI heeft toegezegd dat hier op korte termijn meer duidelijkheid over te geven.

In het verlengde hiervan ligt de ontstane onduidelijkheid over de hoogte van de te declareren reiskosten voor CvT-leden. DJI is verzocht ook over dit onderwerp op (zeer) korte termijn duidelijkheid te verschaffen.
De tekst over de hoogte van de reiskosten is daarom ook tijdelijk van de website van het Kenniscentrum verwijderd. Zodra er meer informatie bekend is, zal er een Nieuwsbericht volgen en wordt de tekst op de website aangepast.

Op 2 november 2023 ontving de Kerngroep het volgende bericht:
Beste leden van de Commissies van Toezicht,

In de afgelopen tijd hebben ons vragen bereikt over de wijze van declareren van de reiskosten. Er blijkt dat een aantal declaratieformulieren is teruggestuurd naar CvT-leden omdat de reiskostenvergoeding niet correct zou zijn ingevuld. Een deel van CvT leden hanteert €0,21 per kilometer o.b.v. de woon-werkverkeer regeling en anderen €0,37 per kilometer o.b.v. de binnenlandse dienstreis-regeling. Deze verscheidenheid in grondslagen voor de reiskostenvergoedingen is gesignaleerd door onze financiële afdeling. Op dit moment onderzoekt de afdeling Juridische Zaken DJI welke grondslag (woon-werkverkeer of binnenlandse dienstreis) rechtsgeldig is. Tot die tijd houden wij de ingediende declaraties aan.

Wij willen graag onze excuses aanbieden voor de verwarring die hierover is ontstaan en het gebrek aan duidelijke communicatie hierover. Wij zullen u op korte termijn informeren over de uitkomst van het onderzoek.  Nogmaals excuses voor het ongemak  en bij voorbaat dank voor uw begrip en geduld.

Hopende u voldoende geïnformeerd te hebben,

Chantal van Steijn
Directeur Beleid & Bestuursondersteuning
Dienst Justitiële Inrichtingen"