Sla inhoud over

Update: duidelijkheid hoogte declaratie reiskosten

DJI heeft inmiddels duidelijkheid verschaft over de hoogte van de te declareren reiskosten voor CvT-leden. De actuele informatie vindt u hier

Over de verhoging van de vacatiegelden volgt nader bericht als hier meer over bekend is.