Sla inhoud over

Actualiteiten Wet straffen en beschermenRSS

Op deze pagina wordt een overzicht gegeven van (links naar) informatie betreffende de Wet straffen en beschermen. DJI heeft op haar website ook een onderdeel over de Wet straffen en beschermen. 

Disclaimer: De informatie op deze pagina is niet uitputtend. Mist u belangrijke informatie neem dan contact op met de redactie via kenniscentrumcvt@rechtspraak.nl.

2022

Februari
Kamerbrief over toezending Gateway review Wet straffen en beschermen

2021

November
RSJ adviseert over voorgestelde wijziging diverse regelingen i.v.m. de Wet SenB
Oktober
Antwoorden Kamervragen over nieuw gevangenisregime Wet SenB
Juli
RSJ: Geen plaatsing in Beperkt Beveiligde Afdeling bij ontbreken betaalde arbeid, schorsingsverzoek toegewezen
Gedetineerden maximaal 2 jaar voorwaardelijk vrij (DJI)
Juni
Beroepscommissie oordeelt op eerste beroep in verband met Wet straffen en beschermen (RSJ)
Afschrift Kamerbrief Inwerkingtreding en toepassing van de Wet Straffen en Beschermen
Antwoorden Kamervragen over het overgangsrecht bij de Wet straffen en beschermen
Antwoorden Kamervragen over de inwerkingtreding van de Wet straffen en beschermen
Beantwoording van vragen Eerste Kamer naar aanleiding van de 2e Gateway review Wet straffen en beschermen
Uitvoeringsbesluit Wet Straffen en Beschermen (Rijksoverheid)
DJIzien: Gedetineerden moeten vrijheden zelf verdienen
Mei
Kamervragen: Antwoord op vragen van de leden Smeets, Van Nispen en Bikker over de ontstane onduidelijkheid bij de detentiefasering door invoering van de Wet straffen en beschermen
April
RSJ: Pas de ministeriële regelingen over re-integratieverlof en arbeid voor gedetineerden aan
DJI: Wet straffen en beschermen treedt op 1 juli in werking
Kamervragen: Antwoord op vragen van het lid Groothuizen over de detentiefasering onder de Wet straffen en beschermen
Kamerbrief over invoering van de Wet SenB en 2e Gateway review
Februari
DJIzien: Strengere eisen aan gedetineerde na wetswijziging

2020

November
DJIzien: Gedetineerde actief aan de slag met eigen re-integratie
September
RSJ geeft aandachtspunten mee voor Uitvoeringsbesluit Wet straffen en beschermen