Sla inhoud over

Workshops

In het middaggedeelte wordt tijdens de workshops (4) de mogelijkheid geboden om met elkaar in gesprek te gaan over werkwijzen en specifieke problemen binnen het penitentiaire toezicht.
 

 1. De Veegwet: wijziging PBW ca. en de consequenties voor de CvT.  
  In de Veegwet is een groot aantal wijzigingen opgenomen van de Penitentiaire Beginselen Wet c.a. Een aantal daarvan betreft rechtstreeks de taak en werkwijze van de Commissie van Toezicht. Onder meer bemiddeling wordt (voor GW) als nieuwe modaliteit voor klachtenbehandeling wettelijk ingevoerd. Workshop o.l.v. mw. Edmee Rambaldo (lid van de Klankbordgroep) samen met een vertegenwoordiger van de afd. Juridische Zaken van DJI. 
 2. Doel en nut van het jaarverslag van de Commissie van Toezicht.
  Het jaarverslag is een wettelijke verplichting voor iedere commissie van toezicht. Tot voor kort werd er (schijnbaar) met de jaarverslagen heel weinig gedaan. DJI heeft aangegeven de jaarverslagen heel nuttig te vinden en te gebruiken voor de beleidsvoorbereiding. De Commissie van Toezicht kan met haar jaarverslag ook de publiciteit zoeken als onafhankelijk toezichthouder. In deze tijd van het belang van medio-aandacht misschien meer dan voorheen het overwegen waard. Workshop o.l.v. dhr. Reinier Sepers, beleidsmedewerker DJI en liaison Klankbordgroep – DJI.
 3. Consequenties van een groot incident voor personeel, organisatie, patiënten en toezicht(houders) 
  Martijn Koerhuis, directeur behandelzaken en psychiater bij FPC de Kijvelanden 
 4. De (mini)audit als toezicht-gereedschap.
  De CvT PI Leeuwarden houdt jaarlijks op een actueel thema een mini audit, legt dit vast en volgt de afspraken daarover met de vestigingsdirecteur. Deze werkwijze is vastgelegd in een auditreglement. Workshop door mr. W. ten Kate, voorzitter CvT PI Leeuwarden.

  Workshop nr. 1 en 3 zijn vanwege het aantal aanmeldingen helaas al VOL!