Sla inhoud over

Programma Landelijke themadag 2019

‘Zicht op toezicht’ 

Is ons toezicht, voldoende doelgericht? 

  

09:30 – 10:00 Ontvangst met koffie
10:00 – 10.10 Welkomstwoord door L. (Leen) Diepenhorst, voorzitter Klankbordgroep CvT’s en start van het dagprogramma door de dagvoorzitter J.P. (Jan Pieter) Dees, plv. voorzitter CvT PI Krimpen a/d IJssel 
10:10 – 10:40 Dagvoorzitter in gesprek met dr. mr. M.M. (Madeleine) van Toorenburg, lid van de 2e Kamer voor het CDA (justitie in portefeuille)
10:40 – 11:00 ‘Uitspraak van het jaar’ door prof. mr. P.C. (Paul) Vegter, bijzonder hoogleraar penitentiair recht aan de Radboud Universiteit en advocaat-generaal bij de Hoge Raad
11:10 – 11:25 Koffiepauze, met gelegenheid tot netwerken
11:25 – 11:55 Prof. mr. dr. S. (Sanne) Struijk, hoogleraar Universiteit Groningen en onder meer lid CvT De Schie in Rotterdam zal ingaan op o.a. detentiefasering met de praktijk en de (politieke) ontwikkelingen van de laatste jaren als uitgangspunt 
12:00 – 13:00 Lunch
Gesprekstafels Tijdens de lunch kunt u verschillende thematafels bezoeken. Bij de tafels staan collega’s van CvT’s klaar om met u in gesprek te gaan over een specifiek onderwerp waarmee ervaring is opgedaan in de werkpraktijk (meer informatie vindt u in de hand-out die op 4/11 aan u wordt uitgereikt)
13:00 – 14:00 Workshops (4) ronde 1
14:00 – 14:30 Dr. mr. G.J.C.M. (Gerard) Bakker, hoofddirecteur Dienst Justitiële Inrichtingen wordt geïnterviewd door mr. W.J.B. (Warner) ten Kate, officier van justitie en voorzitter CvT PI Leeuwarden
14:30 – 15:30 Workshops (4) ronde 2
15:30 – 16:30 Afsluiting in Studio 33 met aansluitend borrel