Sla inhoud over

Programma Landelijke themadag 2019

‘Zicht op toezicht’ 

Is ons toezicht, voldoende doelgericht? 

  

09:30 – 10:00 Ontvangst met koffie
10:00 – 10.10 Welkomstwoord door L. (Leen) Diepenhorst, voorzitter Klankbordgroep CvT’s en start van het dagprogramma door de dagvoorzitter J.P. (Jan Pieter) Dees, plv. voorzitter CvT PI Krimpen a/d IJssel
10:10 – 10:40 Collegetour format o.l.v. van de dagvoorzitter met dr. mr. M.M. (Madeleine) van Toorenburg, 2e kamerlid CDA.
10:40 – 11:10 Interview op het podium door met Max Daniel MPA, commissaris van politie met dr. mr. G.J.C.M. (Gerard) Bakker, hoofddirecteur Dienst Justitiële Inrichtingen 
11:10 – 11:35 Koffiepauze / gesprekstafels
11:35 – 11:50 ‘Uitspraak van het jaar’ door prof. mr. P.C. (Paul) Vegter, bijzonder hoogleraar penitentiair recht aan de Radboud Universiteit en advocaat-generaal bij de Hoge Raad
11:50 – 12:20 Prof. mr. S. (Sanne) Struijk zal in haar bijdrage ingaan op o.a. detentiefasering met daarbij de praktijk als uitgangspunt.
12:20 – 13:15 Lunch / gesprekstafels
13:15 – 14:20 Workshops (4) ronde 1
14:25 – 15:30 Workshops (4) ronde 2
15:30 – 16:30 Afsluiting in de Rondeelzaal met aansluitend borrel