Sla inhoud over

Programma Landelijke themadag 2018

‘Primaire levensbehoeften in detentie, recht of gunst’ 

Van visie naar intervisie 

09:30 – 10:00 Ontvangst met koffie, uitreiking badges
10:00 – 10.10 Welkomstwoord door L. (Leen) Diepenhorst, voorzitter Klankbordgroep CvT’s en start van het dagprogramma door de dagvoorzitter J.P. (Jan Pieter) Dees, CvT-lid PI Krimpen a/d IJssel
10:10 – 10:20 Videobijdrage door dr. mr. G.J.C.M. (Gerard) Bakker, hoofddirecteur Dienst Justitiële Inrichtingen
10:20 – 11:05 Inleiding door dr. J. (Jesse) Meijers, neuropsycholoog en auteur van het proefschrift: Do not restrain a prisoners brain’
11:05 – 11:25 Koffiepauze
11:25 – 11:40 ‘Uitspraak van het jaar verkiezing’, selectie & toelichting door prof. mr. P.C. (Paul) Vegter, bijzonder hoogleraar penitentiair recht aan de Radboud Universiteit en advocaat-generaal bij de Hoge Raad
11:40 – 12:10 Inleiding door Lex Moerke, hoofd Horeca & Services in het Nij Smellinghe Ziekenhuis Drachten, over voedselverstrekking in onvrijwillige situaties; Kan het ook anders?
12:10 – 13:05 Lunch
- Mogelijkheid tot vragen stellen over eSWF invoering
- Mogelijkheid om gedetineerdenmaaltijd te proeven
13:05 – 13:15 Bijdrage door mr. A.L.C. (Annelore) Roelofs wnd. hoofddirecteur Dienst Justitiële Inrichtingen over beleidsthema 
13:15 – 13:35 Bijdrage door drs. M. (Michiel) Hulsbergen (dialoogtrainer) over intervisie
13:45 – 15:30 Intervisietafels (Gevangeniswezen, Jeugd, Forensische Zorg, Detentiecentrum) onder begeleiding van professionele dialoogbegeleiders
15:30 – 16:30 Afsluiting in de Rondeelzaal met aansluitend borrel