Sla inhoud over

2020RSS

December
RSJ Jurisprudentiebulletin 'Corona uitgave' 3
Prisons and Prisoners in Europe in Pandemic Times: An evaluation of the medium-term impact of the COVID-19 on prison populations (Council of Europe)
RSJ-zittingen zeer beperkt mogelijk
Coronavirus - aanscherping maatregelen per 21 december 2020 (DJI)
November
Overview of European prison services’ responses to the COVID-19 crisis, 4th edition (EuroPris)
Oktober
Verlof, detentiefasering en overplaatsing in coronatijd: de beroepscommissie zet lijnen uit (RSJ)
Factsheet COVID-19 in penitentiaire inrichtingen, detentiecentra, justitiële jeugdinrichtingen en forensisch psychiatrische centra
Kamerbrief bij advies RSJ over coronamaatregelen DJI
RSJ-advies coronamaatregelen DJI
Laat resocialisatie justitiabelen niet beperken door corona (RSJ)
September
'Herstel de relatie tussen gedetineerde ouder en kind – juist in tijden van COVID-19', A.Verhagen, J. Janssen & B. Claes (Sancties 2020/77)*
Fysieke RSJ-zittingen hervat
Augustus
RSJ Jurisprudentiebulletin 'Corona uitgave' 2
Juli
Overview of European prison services’ responses to the COVID-19 crisis, 3rd edition (EuroPris)
Follow-up statement regarding the situation of persons deprived of their liberty in the context of the ongoing COVID-19 pandemic (CPT)
Coronaprotocol Inspectie Justitie en Veiligheid
Juni
TK Verzoek update situatie gevangeniswezen tbv notaoverleg over de Justitieketen
Antwoorden Kamervragen over de strafrechtspleging in Coronatijd
Prisons and Prisoners in Europe in Pandemic Times: An evaluation of the short-term impact of the COVID-19 on prison populations (Council of Europe)
RSJ jurisprudentiebulletin 'Corona uitgave'
Antwoorden Kamervragen over de versoepeling van de corona maatregelen in het gevangeniswezen
'De coronacrisis in het gevangeniswezen', A.J. de Korte (Sancties 2020/31)*
'Detentie en re-integratie ten tijde van corona', E. Rodermond & M.A. de Knegt (Sancties 2020/33)*
Mei
DJI start bezoek en verlof gefaseerd weer op
'De gevangenis in tijden van een pandemie', T. Molleman (Sancties 2020/32)
Coronavirus - maatregelen DJI verlengd
Antwoorden Kamervragen over fundamentele rechten in het strafrecht
TK Voortgang maatregelen aanpak Covid-19 op terrein JenV
Inspectie JenV hervat uitgestelde bezoeken
Coronacrisis binnen justitiële inrichtingen: zo gaat voorzitter beroepscommissie hiermee om
April
Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid
Overview of European prison services’ responses to the COVID-19 crisis, 2nd edition (EuroPris)
Advice to States Parties and National Preventive Mechanisms relating to the Coronavirus Pandamic (SPT)
Maart
Coronamaatregelen verlengd tot en met dinsdag 28 april
Overview of European prison services’ responses to the COVID-19 crisis (EuroPris)
Statement of principles relating to the treatment of persons deprived of their liberty in the context of the coronavirus disease (COVID-19) pandemic (CPT)
Handreiking van de Kerngroep aan de CvT's in coronatijdperk
Handreiking KG CvT's in coronatijdperk
Preparedness, prevention and control of COVID-19 in prisons and other places of detention: interim guidance (WHO/Europe)
DJI treft preventieve corona-maatregelen