Sla inhoud over

Handreiking van de Klankbordgroep aan de CvT's in coronatijdperk

De Klankbordgroep heeft, in samenspraak met de hoofddirecteur van DJI, een handreiking opgesteld voor de commissies van toezicht. Deze handreiking bevat adviezen aan de commissies hoe te handelen in coronatijdperk. Specifiek ten aanzien van de eerste drie van de vier hoofdtaken van de commissies van toezicht.

U kunt deze handreiking hier bekijken.