Sla inhoud over

Corona (Covid-19)RSS

Op deze pagina wordt een overzicht gegeven van (links naar) informatie betreffende corona (Covid-19) in relatie tot de werkzaamheden van de commissies van toezicht.

Disclaimer: Deze informatie is niet uitputtend. Mist u belangrijke informatie neem dan contact op met de redactie via kenniscentrumcvt@rechtspraak.nl.

* Dit artikel is digitaal in te zien voor medewerkers van de Rechtspraak en andere geabonneerden.

Oktober
Verlof, detentiefasering en overplaatsing in coronatijd: de beroepscommissie zet lijnen uit (RSJ)
RSJ-advies coronamaatregelen DJI
Laat resocialisatie justitiabelen niet beperken door corona (RSJ)
Coronavirus - nieuwe maatregelen per 6 oktober 2020 (DJI)
September
'Herstel de relatie tussen gedetineerde ouder en kind – juist in tijden van COVID-19', A.Verhagen, J. Janssen & B. Claes (Sancties 2020/77)*
Fysieke RSJ-zittingen hervat
Augustus
Uitbreiding locaties met ouder-kindactiviteiten (DJI)
Overzicht bezoekregeling per 1 augustus (DJI)
RSJ Jurisprudentiebulletin 'Corona uitgave' 2
Juli
Proef in vier inrichtingen: bezoek voor kinderen verder versoepeld (DJI)
Follow-up statement regarding the situation of persons deprived of their liberty in the context of the ongoing COVID-19 pandemic (CPT)
Coronaprotocol Inspectie Justitie en Veiligheid
Juni
TK Verzoek update situatie gevangeniswezen tbv notaoverleg over de Justitieketen
Antwoorden Kamervragen over de strafrechtspleging in Coronatijd
RSJ jurisprudentiebulletin 'Corona uitgave'
Antwoorden Kamervragen over de versoepeling van de corona maatregelen in het gevangeniswezen
Bezoek en verlof per 16 juni 2020 verder versoepeld (DJI)
'De coronacrisis in het gevangeniswezen', A.J. de Korte (Sancties 2020/31)*
'Detentie en re-integratie ten tijde van corona', E. Rodermond & M.A. de Knegt (Sancties 2020/33)*
Veelgestelde vragen corona (DJI)
Mei
DJI start bezoek en verlof gefaseerd weer op
'De gevangenis in tijden van een pandemie', T. Molleman (Sancties 2020/32)
Coronavirus - maatregelen DJI verlengd
Antwoorden Kamervragen over fundamentele rechten in het strafrecht
TK Voortgang maatregelen aanpak Covid-19 op terrein JenV
Inspectie JenV hervat uitgestelde bezoeken
Coronacrisis binnen justitiële inrichtingen: zo gaat voorzitter beroepscommissie hiermee om
April
Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid
Advice to States Parties and National Preventive Mechanisms relating to the Coronavirus Pandamic (SPT)
DJI verlengt coronamaatregelen tot en met 28 april 2020
Maart
Statement of principles relating to the treatment of persons deprived of their liberty in the context of the coronavirus disease (COVID-19) pandemic (CPT)
Handreiking KBG CvT's in coronatijdperk
DJI treft preventieve corona-maatregelen