Sla inhoud over

Landelijke Themadag CvT’s 2023; 13 november 2023

Herkennen van grensoverschrijdend gedrag.

 
Waar gaat dit over en hoe kun je het herkennen?

En als er dan zicht op is, wat is je rol als toezichthouder?


Vrijwel dagelijks verschijnen er berichten in de media over grensoverschrijdend gedrag. Grensoverschrijdend gedrag is een moeilijk te definiëren begrip. Het gaat om gedragingen waar één van de partijen over de grenzen van een ander heengaat.
Voor de een betekent dit soms iets anders dan voor de ander. De wereld van de gesloten setting levert een extra dimensie op, er is geen vrijheid om weg te lopen. Je komt elkaar steeds weer tegen. Wat bekend is, is dat slachtoffers soms denken dat het normaal gedrag is en dat ze zelf ook grensoverschrijdend gedrag gaan vertonen.
 

In mei is de een Inspectierapport over grensoverschrijdend gedrag in de vrouwengevangenis Nieuwersluis verschenen. In de media is er volop over gesproken. Het is belangrijk om ook als commissieleden onderling hier het gesprek over aan te gaan.
Wat wordt gezien als grensoverschrijdend gedrag, hoe kan ik het herkennen en wat kan ik met de signalen doen? Dat is waar we 13 november met u over in gesprek willen gaan.
 

Het thema is actueel, speelt in de maatschappij en ook binnen de muren. Voorbeelden van niet-integer en grensoverschrijdend gedrag zijn onder meer:
 

  • Intimiderend gedrag zoals het onder druk zetten, bang maken of overmatige controles uitvoeren
  • Uitsluiten
  • Pesten
  • Racisme
  • Discriminatie
  • Fysiek geweld
  • Seksuele intimidatie/ seksueel misbruik

 
Als u even een moment de tijd neemt om over deze voorbeelden na te denken, ontdekt u waarschijnlijk dat ook u enkele voorbeelden kunt noemen.
 

In de beleidsreactie aan de Tweede Kamer van de Minister van Rechtsbescherming naar aanleiding van het Inspectierapport Nieuwersluis is aangekondigd dat er in iedere DJI-inrichting een aandachtsfunctionaris niet integer gedrag zal worden aangesteld. Hoe dit precies zal worden vormgegeven, is op dit moment nog niet bekend. Duidelijk is wel dat u er in uw werk als commissielid mee te maken zult krijgen. En dan is het goed om voldoende kennis over dit thema te hebben.
Geeft u zich daarom zodra mogelijk op voor de themadag!
 

Het belooft een interessante dag te worden met volop ruimte om elkaar te ontmoeten, kennis te delen, te discussiëren, maar ook te worden geïnspireerd. De dag zal een afwisseling zijn tussen plenaire sprekers en workshops. Meer informatie over het programma vindt u onder het kopje ‘Programma’.