Sla inhoud over

Programma

Toezicht zonder inzicht leidt tot een commissie zonder uitzicht
Over heden en toekomst van ons maatschappelijk toezicht 

09:30 – 10:00 Ontvangst met koffie
10:00 – 10:10 Welkomstwoord door mr. drs. H.E. (Herpert) Trouw, voorzitter Kerngroep CvT’s en start van het dagprogramma door de dagvoorzitter Arend Kloosterman
10:10 – 10:30 Inleiding door mr. dr. M.C.J. (Michel) Groothuizen, plaatsvervangend hoofddirecteur Dienst Justitiële Inrichtingen
10:30 – 10:35 Afscheid L. (Leen) Diepenhorst MPA, oud voorzitter Kerngroep CvT's
10:35 – 11:10 mr. P.C. (Paul) Vegter, advocaat-generaal straf Hoge Raad der Nederlanden in buitengewone dienst en auteur handboek Sanctierecht over over het toekomstperspectief van ons maatschappelijk toezicht
11:10 – 11:35 Koffiepauze, met gelegenheid tot netwerken
11:35 – 12:10 mr. J.P. (Jeppe) Balkema, lid van het adviescollege verloftoetsing TBS, oud hoogleraar en oud lid Hoge Raad der Nederlanden over de betekenis en de ontwikkeling van het beklagrecht
12:10 – 13:10 Lunch, met gelegenheid tot netwerken
13:10 – 14:15 Workshops, ronde 1
14:25 – 15:30 Workshops, ronde 2
15:30 – 16:30 Borrel in de foyer