Opnieuw zoeken

Sla inhoud over

KC 2023/021

Datum uitspraak:
18/04/2023
Artikel:
45 Pbw
Samenvatting:
Klager klaagt over het (moeten uitvoeren van zijn radio en de hoogte van de huur van de (eventueel daaropvolgend te huren) radio/CD-speler. De beklagrechter stelt vast dat het op grond van nieuw landelijk beleid niet (meer) is toegestaan om een eigen radio/CD-speler in te voeren en/of te behouden. Daarnaast is bekend dat de hoogte van de huurprijs van de te huren radio/CD-speler landelijk is vastgesteld. Het beklag wordt niet-ontvankelijk verklaart omdat het beklag van klager niet ziet op een hem betreffende door of namens de directeur genomen beslissing.
Uitspraak:

De beklagcommissie van de Commissie van Toezicht bij Penitentiaire Inrichting Heerhugowaard, locaties Zuyder Bos en Amerswiel.

 

De beklagrechter heeft kennisgenomen van het klaagschrift van […] van 4 april 2023.


De beklagrechter doet uitspraak zonder het beklag op een zitting met klager en de directeur te bespreken omdat het beklag kennelijk niet-ontvankelijk is.


Beoordeling

Op grond van artikel 60, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet kan de gedetineerde beklag doen over een hem betreffende beslissing, die is genomen door of namens de directeur.


Klager klaagt over het (moeten) uitvoeren van zijn radio en de hoogte van de huur van de (eventueel daaropvolgend te huren) radio/CD-speler. Het is de beklagrechter ambtshalve bekend dat het conform nieuw landelijk beleid niet (meer) is toegestaan om een eigen radio/CD-speler in te voeren en/of te behouden. Daarnaast is bekend dat de hoogte van de huurprijs van de te huren radio/CD-speler landelijk is vastgesteld.. Hoewel de beklagrechter begrijpt dat met name de hoogte van de huurprijs op weerstand stuit, moet zij vaststellen dat de directeur hierop geen directe invloed heeft.


Nu het beklag van klager niet ziet op een hem betreffende door of namens de directeur genomen beslissing, is er geen sprake van een beklagwaardige beslissing. De beklagrechter verklaart het beklag dan ook niet-ontvankelijk. De beklagrechter zal het beklag daarom niet inhoudelijk beoordelen.


BESLISSING

De beklagrechter verklaart het beklag niet-ontvankelijk.

 

Deze uitspraak is gedaan door mr. T. Proper, beklagrechter uit de Commissie van Toezicht bij de P.I. Heerhugowaard, locaties Zuyder Bos en Amerswiel, bijgestaan door L. Simons, secretaris, op 18 april 2023.

Er is door klager beroep ingesteld bij de RSJ onder kenmerk 23/33457/GA.