Opnieuw zoeken

Sla inhoud over

KC 2012/003

Datum uitspraak:
05/07/2010
Samenvatting:
Klager beklaagt zich over het tekort aan frisse lucht en de ventilatie in de isolatiecel en de luchtbox. Klager is astmapatiënt en had in de isolatiecel geen frisse lucht en/of ventilatie. Volgens de directie voldoet de isolatiecel aan de eisen zoals die door de Rijksgebouwendienst zijn vastgesteld. De directie heeft, ondanks dat er al metingen zijn uitgevoerd voordat de cellen in gebruik werden genomen, nieuwe metingen laten uitvoeren. De beklagcommissie is van oordeel dat nu klager geenszins aannemelijk heeft gemaakt dat hij in een isolatiecel en/of luchtbox heeft moeten luchten die niet aan de daaraan gestelde eisen voldoet, de klacht ongegrond dient te worden verklaard.
Uitspraak:

Beschikking van de beklagcommissie uit de commissie van toezicht bij het […] naar aanleiding van het indienen van het klaagschrift van:    […]

ten tijde van het indienen van het klaagschrift verblijvende in het […].

De stukken
·         Een klaagschrift d.d. 26 mei 2010 waarin klager zich beklaagt over de isolatiecel en de luchtbox en dan met name het tekort aan frisse lucht en ventilatie, welk klaagschrift op 2 juni 2010 bij het secretariaat is binnengekomen.     

·         Schriftelijke inlichtingen en opmerkingen van de directeur van genoemd centrum, gedateerd 17 juni 2010, aan de beklagcommissie overgelegd, waarvan op 21 juni 2010 een afschrift aan klager is toegezon­den.

De inhoud van voormelde stukken wordt als hier ingelast be­schouwd.

Klager en de vestigingsdirecteur, […], zijn ter zitting van de beklagcommis­sie van 5 juli 2010 gehoord, van welk verhoor aantekeningen gemaakt zijn.

Standpunt van klager
Klager beklaagt zich over de isolatiecel en de luchtbox en dan met name het tekort aan frisse lucht en ventilatie. Hij heeft gedurende 4 dagen in de isolatiecel gezeten tijdens benauwd weer. Klager is astmapatiënt maar in de isolatioecl had hij geen frisse lucht en/of ventilatie. In de luchtbox was ook helemaal geen frisse lucht en geen frisse wind om een beetje verkoeling te geven.

Standpunt van de directeur
Klager beklaagt zich over de slechte condities waarin hij heeft moeten verblijven toen hij was geïsoleerd. Met name gaat het over ventilatie, luchttoevoer etc. Klager heeft aangegeven dat hij aan astma lijdt en dat hem ging opspelen vanwege slechte luchttoevoer.

De isolatiecel voldoet aan de eisen zoals die door de RGD (Rijksgebouwendienst) zijn vastgesteld. Voordat de cellen en de isolatiecellen in gebruik zijn genomen heeft de RGD allerlei metingen verricht. Ondanks dat heeft de directie gevraagd om nieuwe metingen te verrichten om te bezien of de isolatiecellen ook aan de eisen voldoen wanneer het extreem warm weer is.

Wat betreft de luchtbox: deze is open en geeft voldoende frisse lucht.

Beoordeling
Klager beklaagt zich over de isolatiecel en de luchtbox en dan met name het tekort aan frisse lucht en ventilatie.

De directeur heeft toegelicht dat de isolatiecellen voldoen aan de eisen zoals die door de RGD (Rijks-gebouwendienst) zijn vastgesteld. Voordat de gerenoveerde cellen en de isolatiecellen in gebruik zijn genomen heeft de RGD allerlei metingen verricht met als resultaat dat de cellen en de isolatiecellen in gebruik konden worden genomen.

Ondanks dat heeft de directie aan de RGD gevraagd om nieuwe metingen te verrichten om te bezien of de isolatiecellen ook aan de eisen voldoen wanneer het extreem warm weer is.


Wat betreft de luchtbox is komen vast te staan dat deze aan de bovenzijde open is en voldoende verse lucht geeft. Vanzelfsprekend kan de temperatuur van de lucht in een open luchtbox niet worden geregeld.

Nu klager geenszins aannemelijk heeft gemaakt dat hij in een isolatiecel en/of in een luchtbox heeft moeten luchten die niet aan de daaraan gestelde eisen voldoet is de klacht ongegrond.

BESLISSING
De beklagcommissie verklaart de klacht ongegrond.