Sla inhoud over

WODC: rapport 'Vergelijkend onderzoek Italiaans 41-bis detentieregime"

Om het voortzetten van crimineel handelen in de gevangenis te kunnen bestrijden, hebben onderzoekers van de Erasmus Universiteit Rotterdam en de Vrije Universiteit in opdracht van het WODC onderzocht wat Nederland kan leren van het Italiaanse artikel 41-bis detentieregime. Dat regime wordt in Italië toegepast op gedetineerde leiders van maffiaorganisaties. De beperkende maatregelen die voorkomen in dit regime hebben recent deels al navolging gekregen in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Nederland. De onderzoekers zijn van mening dat een pas op de plaats nodig is bij de beslissing om extra beperkende maatregelen uit het 41-bis detentieregime over te nemen. Aandachtspunten zijn onder meer de duur van de zwaar beperkende maatregelen en de uitgangspunten van maatwerk en een humane detentie die het Nederlandse gevangeniswezen kenmerken.

Voor het volledige rapport, klik hier
Voor een samenvatting van het rapport, klik hier.
Click here for the English summary of the report.