Sla inhoud over

RSJ publiceert advies 'wijziging Besluit USB in verband met strafonderbreking'

De afdeling Advisering van de RSJ heeft op 4 mei 2023 een advies uitgebracht over de bevoegdheid van de minister voor Rechtsbescherming ten aanzien van verlening van strafonderbreking voor bepaalde en onbepaalde tijd. Met strafonderbreking wordt de tenuitvoerlegging van de vrijheidsstraf opgeschort. De regels gelden voor volwassen en jeugdige veroordeelden.

Strafonderbreking voor bepaalde tijd is een vorm van verlof dat de minister kan verlenen  bij uitzonderlijke omstandigheden in de persoonlijke levenssfeer van jeugdige of volwassen gedetineerden, zoals ziekte, overlijden en huwelijk. 

De regeling van strafonderbreking voor onbepaalde tijd is bedoeld voor vreemdelingen die niet in Nederland mogen blijven; de minister kan strafonderbreking verlenen onder de voorwaarde van vertrek uit Nederland.

Het advies 'wijziging besluit USB in verband met strafonderbreking' kunt u hier bekijken. 
Voor de samenvatting van het advies, klik hier