Sla inhoud over

Landelijk DJI beleidskader discriminatie en racisme naar Tweede Kamer

Eind maart 2023 is het landelijk DJI beleidskader discriminatie en racisme door de minister van Rechtsbescherming naar de Tweede Kamer gestuurd. 

Met het landelijke DJI beleidskader discriminatie en racisme wordt uitdrukkelijk aangegeven dat er binnen DJI geen plaats is voor racisme en discriminatie. De specifieke kenmerken van de DJI organisatie zoals hiërarchie, machtsverhoudingen en geslotenheid zijn condities waaronder racisme en discriminatie meer dan elders gedijen. Daarom is voortdurend aandacht op dit thema nodig. 

Het beleidskader sluit aan op het advies dat de RSJ in 2022 heeft uitgebracht over discriminatie en racisme binnen het gevangeniswezen. De RSJ constateerde dat er weliswaar geen sprake is van expliciete voorvallen van discriminatie en racisme, maar dat gezien de bijzondere context van DJI het onderwerp blijvende aandacht vereist.

Het beleidskader is een instrument om verdere stappen te nemen en te zorgen voor een blijvend humane en rechtvaardige sanctietoepassing en goede bejegening van gedetineerden. Een belangrijk document waarbij het niet alleen gaat om de woorden, maar uiteindelijk om wat DJI-personeel in daden en gedrag laat zien.