Sla inhoud over

RSJ jaarverslag 2022 gepubliceerd

De RSJ heeft haar jaarverslag 2022 'Hoe je omgaat met mensen in een afhankelijke positie zegt iets over de beschaving en het rechtsgevoel van een land' gepubliceerd'.  

In dit jaarverslag leest u over de acht adviezen die de Afdeling advisering in 2022 uitbracht en de aanpak van de Afdeling rechtspraak om de aanhoudend hoge instroom van zaken het hoofd te bieden. Daarnaast vindt u er interviews in terug met medewerkers en raadsleden die zich met hun collega’s inzetten voor de belangrijke taak van de RSJ: het toezien op een humane en rechtvaardige toepassing van sancties en jeugdbeschermingsmaatregelen door advies en rechtspraak.

Klik hier voor het RSJ jaarverslag 2022.