Sla inhoud over

Jaarverslag 2022 Klankbordgroep Commissies van Toezicht gepubliceerd

Het Jaarverslag 2022 van de Klankbordgroep Commissies van Toezicht (KBG CvT's) is gepubliceerd.  

De Klankbordgroep CvT's heeft als doel de kwaliteit van het maatschappelijk toezicht door de commissies van toezicht (hierna: CvT’s) te bevorderen. Zij doet dit door als intermediair contacten te leggen en te onderhouden tussen de CvT’s, best practices uit te wisselen en met behulp van het Kenniscentrum CvT relevante kennis aan te bieden.

Het jaarverslag kan hier worden ingezien.