Sla inhoud over

RSJ publiceert 'Advies vreemdelingen in Justitiële Jeugdinrichtingen"

De Afdeling advisering van de Raad voor Strafrechtstoepassing en jeugdbescherming (de RSJ) heeft op verzoek van de minister voor Rechtsbescherming een advies uitgebracht over vreemdelingen in Justitiële Jeugdinrichtingen (JJI’s). In dit advies doet de RSJ 11 aanbevelingen om te komen tot een (beter) passende aanpak voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv’s) en jongvolwassen vreemdelingen in JJI’s, die recht doet aan de doelen van het jeugdstrafrecht.

Aanleiding voor de adviesvraag zijn knelpunten die de JJI’s in de praktijk ervaren bij de begeleiding, behandeling en resocialisatie van vreemdelingen die in JJI’s verblijven. De problemen die de JJI’s ervaren spelen met name bij alleenstaande minderjarige en jongvolwassen vreemdelingen die geen rechtmatig verblijf in Nederland (meer) hebben of bij wie intrekking van het verblijfsrecht door de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) dreigt. Verschillende factoren zoals de complexiteit van de problematiek (waaronder verslaving en posttraumatische stressstoornis (PTSS)), de taalbarrière, het gebrek aan perspectief op (duurzaam) rechtmatig verblijf in Nederland en de vaak korte verblijfsduur in de JJI voor een deel van deze groep vreemdelingen, spelen hierbij een rol.

Lees hier het nieuwsbericht bij het advies van de RSJ.
Lees hier het advies van de RSJ.
De samenvatting vindt u hier.