Sla inhoud over

RSJ adviseert om beleidsmatige en praktische aanpassingen door te voeren in PI’s om verblijf vergrijzende gevangenispopulatie humaan te houden

De samenleving vergrijst. Dat is in de gevangenis niet anders dan daarbuiten, maar ook niet iets waar als vanzelf bij wordt stilgestaan. Bij de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming riep het de vraag op of de voorzieningen in gevangenissen voldoen aan de (zorg)behoeften van oudere gedetineerden en in hoeverre het verblijf van ouderen in de gevangenis humaan kan (blijven) plaatsvinden. Ook als deze groep, zoals verwacht, groeit.

In de aanbevelingen geeft de RSJ aan welke beleidsmatige en praktische maatregelen genomen moeten worden om dit te realiseren. Zo zou bij de strafoplegging waar mogelijk afgezien moeten worden van een gevangenisstraf en periodiek getoetst moeten worden of een oudere gevangene nog detentiegeschikt is. Het volledige overzicht van aanbevelingen, geraadpleegde bronnen en deskundigen staat in het advies vermeld.


Lees hier het nieuwsbericht bij het advies van de RSJ.

Lees hier het advies van de RSJ.