Sla inhoud over

DJI: Programma Vrijheidsbeneming op Maat 2023

Het programma Vrijheidsbeneming op Maat (VOM) is in 2019 gestart om de stelselwijziging justitiële jeugd in te voeren. Maatwerk voor jongeren staat hierbij voorop. De wijzigingen lopen langs 3 sporen:

  • de omvorming van de JJI’s naar Forensische Centra Jeugd (FCJ).
  • (de start van) een nieuwe regionale en lager beveiligde vorm van vrijheidsbeneming in 5 kleinschalige voorzieningen justitiële jeugd (KVJJ).
  • beleidsontwikkeling rondom de veranderingen vanuit VOM.

Het jaar 2022 was voor het programma VOM vooral een jaar van bezinnen op de verdere uitvoering en mogelijkheden. De ontwikkeling gaat echter verder. Als programma houdt VOM in het najaar van 2023 op te bestaan, maar het doel blijft ook in de jaren daarna overeind: meer maatwerk realiseren voor justitiële jongeren.

Lees hier meer over waar VOM voor staat en wat de verdere plannen voor 2023 zijn.