Sla inhoud over

RSJ adviseert maatwerk bij Rspog en huisregels EBI

De RSJ heeft advies uitgebracht aan de minister voor Rechtsbescherming over de voorgenomen wijziging van de Regeling selectie, plaatsing en overplaatsing van gedetineerden (Rspog) en over de voorgenomen vaststelling van de Regeling model huisregels EBI. De RSJ gaat in dit advies in op de voorgestelde wijzigingen over de plaatsingsgronden en de toetsingsmomenten voor het (verlengen van het) verblijf in de EBI. Ook gaat de RSJ in op de verscherpte toezichtsmaatregelen die uit het model huisregels EBI voortvloeien. Klik hier voor meer informatie en het advies.