Sla inhoud over

Brief KG d.d. 12 september 2022 aan Tijdelijke commissie corona

De Tweede Kamer heeft in 2021 opdracht gegeven voor een parlementaire enquête om onderzoek te doen naar het coronabeleid. De tijdelijke commissie corona is belast met de uitvoering daarvan. Met de brief van 12 september jl. heeft de Kerngroep CvT's aan de tijdelijke commissie corona aandacht gevraagd voor het beleid in de PI's tijdens de coronaperiode door de PI's, gedetineerden en patiënten die in Nederland in detentie verblijven mee te nemen in haar onderzoek.

De volledige brief kunt u hier raadplegen.