Sla inhoud over

Brief CvT JC Zaanstad aan het CPT over negatieve gevolgen van afzondering op ingeslotenen

De Commissie van Toezicht van Justitieel Complex Zaanstad heeft op 7 april 2022 een brief gestuurd aan het Europese Comité ter voorkoming van foltering en onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing (CPT), ook wel de Raad van Europa genoemd.

In de brief uit de CvT haar ernstige zorgen over de afzondering van ingeslotenen als reactie op incidenten. Zij constateert dat de veelvuldige toepassing hiervan negatieve gevolgen heeft op ingeslotenen en dat er sprake lijkt te zijn van een algemene verharding van het detentieklimaat in Nederland. Zij verwijst in haar brief ook naar het recente advies Disciplinair straffen en afzonderen in detentie van de Raad voor de Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) en onderschrijft haar bevindingen dat er bij incidenten een cultuur heerst die te veel nadruk legt op controle en afschrikking boven rehabilitatie. De CvT dringt aan op het opvolgen van de aanbevelingen in het advies van de RSJ en pleit voor een persoonsgerichte en humane sanctiepraktijk in detentiecentra in Nederland, waarbij afzondering als disciplinaire straf zo spoedig mogelijk wordt afgeschaft.

Het CPT heeft op 19 april 2022 in een schriftelijke reactie aangegeven dat zij de verstrekte informatie zal laten meewegen in de voorbereidingen van het komende bezoek van het CPT aan Nederland, waarbij dit onderwerp hoog op de agenda staat.

De afgelopen weken heeft het CPT een bezoek gebracht aan Nederland, waarbij zij heeft gesproken met een afvaardiging van de Klankbordgroep CvT’s en onder meer een bezoek heeft gebracht aan de PI Vught. Zodra het rapport van dit bezoek beschikbaar is, zal het Kenniscentrum CvT dat onder de aandacht brengen.

Let op: de documenten zijn in het Engels!

Klik hier voor de brief van de CvT JC Zaanstad.
Klik hier voor de reactie van het CPT aan de CvT JC Zaanstad.