Sla inhoud over

RSJ publiceert advies "Disciplinair straffen en afzonderen in detentie"

De Afdeling advisering van de RSJ constateert in het advies Disciplinair straffen en afzonderen in detentie dat het opstellen van beleid met betrekking tot het disciplinaire straffen en afzonderen in detentie, in aanvulling op het bestaande beleid, noodzakelijk is. Hierbij moeten het resocialisatiebeginsel en het beginsel van minimale beperkingen als uitgangspunten gelden.

Voor het afzonderen van gedetineerden is op dit moment geen specifiek beleid, buiten de persoonsgerichte aanpak, voorhanden. De RSJ adviseert het terugdringen van afzonderen als een concreet beleidsdoel op te nemen. Samen met de PI-directeuren moet volgens de RSJ worden toegewerkt naar een situatie waarbij afzondering niet langer wordt ingezet als disciplinaire straf, maar alleen nog wordt toegepast in het kader van een ordemaatregel. In het advies "Disciplinair straffen en afzonderen in detentie" doet de RSJ dan ook 14 aanbevelingen.

Klik hier voor het nieuwsbericht.
Klik hier om het advies, de samenvatting en het factsheet te downloaden.