Sla inhoud over

Rapport Ombudsman 'Toegang tot veteranenzorg achter slot en grendel'

De Nationale ombudsman tevens Veteranenombudsman constateert dat de toegang tot specifieke veteranenzorg niet goed bereikbaar is binnen de detentiemuren. Veteranen zitten nu in een reguliere gevangenis, terwijl hun gedrag, dat er vaak voor heeft gezorgd dat ze überhaupt gedetineerd raakten, lijkt te passen bij trauma’s opgelopen tijdens missies.

Een reguliere gevangenis is niet bevorderlijk voor hun herstel en re-integratie. Ook al zijn alle betrokken partijen zich bewust van de noodzaak voor betere toegang tot specialis­tische veteranenzorg, veteranen in detentie hebben hier nog geen toegang toe. De ombudsman roept dan ook op tot nauwere samenwerking en concrete afspraken. Hiervoor doet hij drie aanbevelingen:

  1. De minister voor Rechtsbescherming moet regie nemen in de verdere samenwerking tussen Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) en het Nederlands Veteraneninstituut.
  2. De minister voor Rechtsbescherming moet bevorderen dat zorginstellingen, aangesloten bij het Landelijk Zorgsysteem voor Veteranen (LZV), opgenomen worden in het zorgaanbod van DJI.
  3. De ministers voor Rechtsbescherming en van Defensie moeten samen met het Nederlands Veteraneninstituut de mogelijkheid (verder) verkennen tot plaatsing van gedetineerde veteranen in een militaire Penitentiaire Inrichting (PI) in plaats van een civiele PI.


Met dit onderzoek is duidelijk geworden dat alle partijen zijn doordrongen van de noodzaak om specialistische veteranenzorg beter toegankelijk te maken binnen PI. Dit heeft er echter nog niet toe geleid dat deze zorg beschikbaar is voor de gedetineerde veteraan. De Veteranenombudsman drukt de partijen op het hart om de samenwerking daarin niet alleen voort te zetten, maar verder uit te breiden en gezamenlijk tot concrete afspraken te komen. Met het vervolgens borgen van die afspraken zal de toegang tot de veteranenzorg binnen de detentiemuren nog beter op gang komen. Daarmee wordt niet alleen een stap gezet in de bijzondere zorgplicht, maar wordt ook blijk gegeven van erkenning en waardering voor de veteraan in detentie.

Lees hier het rapport.