Sla inhoud over

Landelijke themadag 3 november 2014

Op maandag 3 november 2014 is te Amersfoort de landelijke themadag commissies van toezicht gehouden met als thema 'Detentie, een kostbare zaak; sporen uit het verleden - lijnen naar de toekomst.'

Bij de keuze van het thema en de sprekers hebben de organisatoren zich laten leiden door het 200-jarig jubileum van het maatschappelijk toezicht op het Gevangeniswezen, dat destijds door Koning Willem I is bevorderd. Tegelijkertijd is geanticipeerd op de ingrijpende ontwikkelingen binnen het gevangeniswezen. De kwaliteit van het werk van Commissies van Toezicht is al 200 jaar belangrijk en dit zal in de toekomst zo blijven.

Klik hier voor de lezing van de staatssecretaris.
 
Klik hier voor de lezing van dhr. Fokkens.

Klik hier voor de lezing van mw. Kaal.

Klik hier voor de samenvatting van de dag door mw. Smilde.

.