Sla inhoud over

Voorzittersoverleggen

Door de coronapandemie behoort een fysiek voorzittersoverleg momenteel niet tot de mogelijkheden. Omdat het voorzittersoverleg in 2019 een welkome aanvulling is gebleken voor het contact tussen de CvT’s en de Klankbordgroep CvT’s wordt er in 2021 een digitaal voorzittersoverleg georganiseerd door de KBG. De groep voorzitters is te groot voor één overleg, daarom is gekozen voor vier overleggen die op basis van regio zijn ingedeeld. In elke groep zijn (vrijwel) alle sectoren vertegenwoordigd opdat op die manier ook intersectorale kennisoverdracht kan plaatsvinden. Alle voorzitters hebben een uitnodiging ontvangen. 

De overleggen vinden plaats op:
dinsdag 1 juni 2021
donderdag 3 juni 2021
dinsdag 8 juni 2021
donderdag 10 juni 2021.