Sla inhoud over

Wet- en regelgeving disciplinaire straffen

Penitentiaire beginselenwet
Artikel 3 Beheer en regime

Artikel 5 Bevoegdheden/plichten directeur en voorbehouden beslissingen

Artikelen 50 tot en met 55 Disciplinaire straffen

Artikel 56 tot en met 59 Informatie, hoor- en mededelingsplicht

Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden
Artikelen 6 en 7 Bestemming en beheer

Artikelen 48 en 49 Disciplinaire straffen

Artikelen 53 en 54 Informatie en hoorplicht

Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen
Artikel 3 Doelstelling

Artikel 4 Beheer

Artikelen 54 tot en met 55a
Disciplinaire straffen

Artikelen 61 en 62 Informatie, hoor- en mededelingsplicht