Opnieuw zoeken

Sla inhoud over

Uitspraken zoeken

Resultaten 1 - 1 van 1

Datum uitspraak:
25/09/2012
Artikel:
50, 51 Pbw
Kenmerk van uitspraak:
KC 2012/126
Samenvatting:
Klager beklaagt zich over een aan hem opgelegde disciplinaire straf van opsluiting in eigen cel zonder televisie. De straf is opgelegd vanwege het door klager vertoonde verkeersgevaarlijke gedrag tijdens transport en het verbaal agressieve gedrag jegens parketwachters en het inrichtingspersoneel. Klager ontkent zich verbaal agressief te hebben gedragen. Hij erkent wel samen met een ander het DV&O busje heen en weer geschommeld te hebben. Op verzoek van klager is de gedetineerde die ook werd vervoerd door DV&O in hetzelfde busje, als getuige gehoord. Volgens de getuige is klager hard aangepakt en mishandeld. Ze waren volgens de getuige beiden verantwoordelijk voor het schommelen van het busje. Volgens de getuige was klager in een goede gemoedstoestand. De beklagcommissie heeft op grond van het beginsel van equality of arms geen kennis genomen van een proces-verbaal van de parketpolitie waar klager op verzoek van de parketpolitie niet van in kennis is gebracht. De beklagcommissie is van oordeel dat de opgelegde disciplinaire straf bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, buitenproportioneel en onredelijk is. Klager heeft door het optreden van de parketwachters en de PIW-ers letsel opgelopen en daarop verbaal agressief gereageerd. De klacht wordt gegrond verklaard en aan klager wordt een tegemoetkoming toegekend ter hoogte van € 60,00.
Lees meer>>