Landelijke themadag CvT's 2021

Sla inhoud over

6. Kenniscentrum Commissie van Toezicht

Het Kenniscentrum Commissie van Toezicht is een heel rijke informatiebron voor de leden van de CvT’s. Een werkgroep uit de Klankbordgroep is ten aanzien van het Kenniscentrum de afgelopen maanden bezig geweest met de vraag “hoe verder te ontwikkelen, in het belang van de primaire doelgroep: de commissies van toezicht?”. Een groeiend aantal leden weet het Kenniscentrum te vinden, een aantal nog steeds te weinig. Beide groepen zijn voor deze workshop uitgenodigd. Deelname aan deze workshop zal uw gereedschapskist voor het CvT-werk (beter) vullen. De medewerkers van het Kenniscentrum hebben uw input hard nodig voor de verdere kwaliteitsverbetering.

Workshop onder leiding van:
mr. L. (Lisa) van Gaal, landelijk coördinator CvT's
en mr. J.M. (Julia) Grubben, lid redactieraad Kenniscentrum CvT en secretaris CvT Dc Schiphol

NB. Alleen in ronde 2.