Landelijke themadag CvT's 2021

Sla inhoud over

5. Het toenemend gewicht van het motiveringsbeginsel in de beklagrechtspraak

De commissie van toezicht is belast met de beklagrechtspraak. De laatste jaren stelt (ook) de Raad voor de Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (de RSJ), als hoogste beroepsrechter in het penitentiaire recht, in toenemende mate eisen aan de motiveringsplicht van besluiten van directeuren die de justitiabele in zijn of haar rechtspositie raken. Het systeem van promoveren en degraderen is hiervan een voorbeeld, maar ook de beslissingen ten aanzien van justitiabelen met GVM-maatregelen leidden zeer regelmatig tot beklag- en beroepszaken, waar de motivering van de extra toezichtmaatregelen de kern is van de beoordeling door de beklag- en beroepsrechter. Wat houdt precies het motiveringsbeginsel in het penitentiaire recht in? Welke eisen mag een beklagcommissie daaraan stellen en hoe beoordeelt de RSJ dit aspect van de rechtspraak? Hoe zal dit aspect zich ontwikkelen bij een nog steeds toenemende wet- en regelgeving met consequenties voor het verdere detentieverloop van de justitiabele?

Workshop onder leiding van:
mr. H.A. (Jetty Gerritse), lid KBG CvT's en voorzitter CvT Van der Hoevenkliniek
en mr. drs. H.E. (Herpert) Trouw, lid KBG CvT's en voorzitter CvT PI Utrecht, locatie Nieuwersluis