Landelijke themadag CvT's 2021

Sla inhoud over

4. De Commissie van de Toekomst

De coronapandemie heeft tot extra beperkingen voor justitiabelen geleid in hun toch al beperkte bestaan. Ook de commissies van toezicht zijn in de corona-periode stevig beperkt in hun mogelijkheden om contact te leggen met klagers en medewerkers. Het gebruik van beeldverbindingen is in opkomst en is veelbelovend als fysieke ontmoeting is uitgesloten (of vanwege efficiency redenen). In deze workshop wordt verkend welke nieuwe benaderingen kunnen worden ontwikkeld voor het werk van de commissies van toezicht. Het directe contact met justitiabelen wordt in artikel, 7 lid 3 Pbw, artikel 7, lid 3 Bjj en artikel 10, lid 4 Bvt niet voor niets als een hoofdtaak van het werk van de CvT’s genoemd. In het verlengde van de bijdrage van prof. mr. Vegter tijdens het plenaire onderdeel van deze themadag is deze workshop een uitnodiging aan “vrijdenkers” om het toezicht te moderniseren en toekomstbestendig te maken.

Workshop onder leiding van:
mr. H.G. (Hendrik) Vis, lid KBG CvT's en voorzitter CvT PI Rotterdam, locatie De Schie
en M.J. (Marie-José) Huis in 't Veld MSc, lid KBG CvT's en lid CvT PI Almelo