Landelijke themadag CvT's 2021

Sla inhoud over

3. De bemiddeling als modaliteit van klachtbehandeling en -oplossing

Sinds 1 januari 2021 is in de Pbw de (formele) bemiddeling ingevoerd als modaliteit van klachten en grieven behandeling. Naast het werk van de maandcommissaris die informeel bemiddelt en de formele klachtenbehandeling is in artikel 59a Pbw de bemiddeling bij klachten en grieven van justitiabelen ingevoerd. Is bemiddeling bij ForZo en jeugd al langer een klachtbehandelingsmodaliteit, voor gevangeniswezen is dit nieuw en bovendien voorzien van een wettelijk voorgeschreven procedure en administratieve afhandeling. Een groot aantal leden van commissies van toezicht heeft inmiddels dus ervaring met de bemiddeling. Uitwisseling van kennis en methodiek kan een zeer leerzame workshop opleveren. Juist nu de beginselenwetten naast voorschriften ook veel vormvrijheid laten aan de commissie van toezicht, een interessant onderwerp om te bespreken.

Workshop onder leiding van:
P.H.W.M. (Paul) Beekman, lid KBG CvT's en voorzitter CvT PI Arnhem
prof. mr. P.C. (Paul) Vegter, advocaat-generaal straf Hoge Raad der Nederlanden in buitengewone dienst