Landelijke themadag CvT's 2021

Sla inhoud over

2. De veiligheid van leden en werk van de commissie van toezicht

Het thema veiligheid van personen die met justitiabelen werken (inclusief verdachten van ernstige misdrijven) is in toenemende mate actueel. De criminaliteit verhardt en liquidaties zijn aan de orde van de dag. Is veiligheid ook een relevant gespreksonderwerp voor leden van de commissie van toezicht? Het werk wordt gedaan in justitiële inrichtingen, waar verdachten en veroordeelden van zware criminaliteit zijn opgesloten. Ook justitiabelen met psychiatrische problematiek, met verslavingsproblematiek en met persoonlijkheidsstoornissen behoren daarmee tot de gesprekspartners van leden van de commissie van toezicht. Moeten we nog wel met naam en toenaam in het jaarverslag? Wat brengt de publieke functie van het lidmaatschap met zich mee aan openbare verantwoording? Kunnen processen beter worden beveiligd? Wanneer kan een CvT-lid digitaal en voldoende beveiligd het werk doen? Kan er op de overheid worden gerekend, mocht ook een lid van de commissie van toezicht worden bedreigd? Kortom vragen te over, zowel voor nu als voor de toekomst.

Workshop onder leiding van:
mr. F.J. (Frank) Koningsveld, lid KBG CvT's, beklagrechter CvT FPC De Kijvelanden en CvT PI Vught
drs. A. (Adrie) Lesuis, lid KBG CvT's en voorzitter CvT FPC De Kijvelanden