Landelijke themadag CvT's 2021

Sla inhoud over

Workshops

In het middaggedeelte wordt tijdens de twee workshoprondes de mogelijkheid geboden om met elkaar in gesprek te gaan over werkwijzen en specifieke problemen binnen het maatschappelijk toezicht op justitiële inrichtingen. 

Het aantal deelnemers per workshop is beperkt. Mocht het om logistieke redenen niet mogelijk blijken om u bij de workshop van uw eerste keuze te plaatsen, dan plaatst de organisatie u - indien mogelijk in overleg - bij een andere workshop.
 

  Ronde 1 Ronde 2
Workshop 1.    
Workshop 2. VOL  
Workshop 3. VOL  
Workshop 4.    
Workshop 5.  VOL VOL
Workshop 6. alleen in ronde 2  


Waarom u als lid van een commissie van toezicht de diverse workshops zou bezoeken leest u hieronder.