Landelijke themadag CvT's 2021

Sla inhoud over

Programma

Toezicht zonder inzicht leidt tot een commissie zonder uitzicht
Over heden en toekomst van ons maatschappelijk toezicht 

09:00 – 10:00 Toegangscheck d.m.v. coronatoegangsbewijs
Ontvangst met koffie
10:00 – 10.10 Welkomstwoord door L. (Leen) Diepenhorst MPA, voorzitter Klankbordgroep CvT’s en start van het dagprogramma door de dagvoorzitter Arend Kloosterman
10:10 – 10:30 Inleiding door mr. dr. M.C.J. (Michel) Groothuizen, plaatsvervangend hoofd Dienst Justitiële Inrichtingen
10:30 – 10:40 Afscheid Leen Diepenhorst door mw. mr. H.A. (Jetty) Gerritse, plv. voorzitter Klankbordgroep CvT's
10:40 – 11:15 prof. mr. P.C. (Paul) Vegter, advocaat-generaal straf Hoge Raad der Nederlanden in buitengewone dienst over over het toekomstperspectief van ons maatschappelijk toezicht
11:15 – 11:35 Koffiepauze, met gelegenheid tot netwerken
11:35 – 12:10 mr. J.P. (Jeppe) Balkema, lid van het adviescollege verloftoetsing TBS, oud hoogleraar en oud lid Hoge Raad der Nederlanden over de betekenis en de ontwikkeling van het beklagrecht
12:10 – 13:10 Lunch, met gelegenheid tot netwerken
13:10 – 14:15 Workshops (6) ronde 1
14:25 – 15:30 Workshops (6) ronde 2
15:30 – 16:30 Afsluiting in Studio 33 met aansluitend borrel