Sla inhoud over

RSJ adviseert de minister voor Rechtsbescherming over de voorgenomen wijziging van de Pbw

De RSJ heeft advies uitgebracht aan de minister voor Rechtsbescherming over de voorgenomen wijziging van de Penitentiaire beginselenwet. In dit advies gaat de RSJ in op de voorgestelde bevelsbevoegdheid van de minister ten aanzien van gedetineerden op een afdeling voor intensief toezicht (AIT) en in de extra beveiligde inrichting (EBI). Ook gaat de RSJ in op het verscherpte toezicht op het contact van gedetineerden op de AIT en in de EBI met hun raadslieden.

Lees hier het advies.

Lees hier het bijbehorend nieuwsbericht van de RSJ.