Sla inhoud over

Verslag van werkbezoek Belgische CTRG en CvT's aan Nederland

Op 27 en 28 oktober 2022 heeft het Kenniscentrum CvT een tweedaags werkbezoek georganiseerd voor een zeshoofdige afvaardiging van de Belgische Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen (CTRG) en de Belgische Commissies van Toezicht. De afvaardiging bestond uit de voorzitter, de ondervoorzitter en een lid van de CTRG, de directeur administratieve processen, een administratief verantwoordelijke en een coördinator van de Commissies van Toezicht.

Op donderdagochtend werd de afvaardiging van hartelijk welkom geheten bij het bureau CvT Midden-Nederland. Daar kregen zij eerst voorlichting over het reilen en zeilen van de administratieve processen van de CvT’s. Het bleek dat – ondanks dat het beklagrecht in België bijna één op één vanuit Nederland is gekopieerd – in de administratieve processen en praktische uitvoering tussen België en Nederland wel verschillen zitten. Hierna heeft de afvaardiging het Klachten administratie systeem (Klaver) mogen inzien en de feitelijke dossieropslag bekeken. Tevens bleek dat de Belgische wet niet de mogelijkheid van mondeling uitspraak doen tijdens de beklagzitting kent. Er is gesproken over de voor- en nadelen, wanneer dit wordt toegepast en de werklastverlichting die dit oplevert vanwege het feit dat niet elke beslissing al volledig hoeft te worden uitgeschreven. Dit gebeurt in Nederland namelijk alleen als er beroep wordt ingesteld tegen de mondelinge uitspraak.

Na de lunch zijn twee personen van de afvaardiging naar P.I. Nieuwegein afgereisd om een beklagzitting bij te wonen. Drie andere personen hebben online een beklagzitting bijgewoond bij P.I. Lelystad en één persoon heeft digitaal de Nationale Conferentie Gevangeniswezen bijgewoond. De Belgische aanwezigen bij de beklagzittingen vonden het vooral opvallend dat de gevangenisdirectie zo open was en dat sprake was van gelijkwaardigheid tussen partijen ter zitting. Tijdens beklagzittingen in België komt het weleens voor dat de gevangenisdirectie niet ter zitting wil verschijnen. Daarbij moet worden opgemerkt dat dit een groeiend proces is, omdat het beklagrecht in België pas in oktober 2020 is aangevangen.

Op vrijdag is de afvaardiging sportief op de fiets gestapt naar P.I. Utrecht, locatie Nieuwersluis, waar zij een rondleiding hebben gehad door de inrichting. Na de rondleiding vond in het vergadercentrum in de inrichting een goed verzorgde lunch plaats, die werd bereid en geserveerd door enkele vrouwelijke gedetineerden uit de inrichting. Hierna vond er intercollegiaal overleg plaats, waarbij aanwezig waren: een plv. vestigingsdirecteur van P.I. Utrecht, locatie Nieuwersluis; de voorzitter van de Kerngroep tevens voorzitter van de CvT P.I. Utrecht, locatie Nieuwersluis; de plv. voorzitter van de CvT Detentiecentrum Schiphol tevens lid van CvT P.I. Nieuwegein, locatie Zeist en twee CvT-secretarissen. Tijdens dit overleg is in het bijzonder gesproken over het bemiddelingsproces, beklagzittingen en is achtergrondinformatie gegeven over de opstart van het beklagrecht in Nederland. Na een hartelijk afscheid is de afvaardiging weer huiswaarts gekeerd.

Het Kenniscentrum CvT bedankt alle betrokken gevangenisdirecties en medewerkers, CvT-voorzitters en secretarissen en de administratie van bureau CvT Midden-Nederland voor hun bijdrage aan dit succesvolle werkbezoek.