Sla inhoud over

WODC-rapport "griffierecht bij beklag in detentie"

Het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) heeft op 5 juli 2022 het rapport "griffierecht bij beklag in detentie" gepubliceerd.

In 2019 heeft de RSJ in het adviesrapport "Spanning in detentie" geconstateerd dat in detentie het aantal klachten gestaag toenoemt. De toename van het aantal klachten sinds 2013 wordt volgens de RSJ in belangrijke mate veroorzaakt door een ‘klagen-om-te-klagen-cultuur’. Daardoor wordt een groot aantal zogenoemde ‘futiele klachten’ ingediend en raakt het beklag- en beroepssysteem verstopt. Het invoeren van een griffierecht zou volgens de RSJ een mogelijke oplossing zijn voor dit probleem. Pro Facto heeft onderzocht of dit klopt en welke neveneffecten te verwachten zijn.

Uit de analyse naar de juridische mogelijkheden komt naar voren dat het invoeren van een griffierecht mogelijk is. Wanneer sprake is van een legitiem doel – in dit geval het ontmoedigen van klachten over futiliteiten zodat serieuze klachten voortvarender kunnen worden afgehandeld – is het juridisch mogelijk om een griffierecht in te voeren. Wel moet worden gekeken in hoeverre een griffierecht in dit geval leidt tot een onevenredige drempel of niet. Dat is onder meer afhankelijk van de hoogte van het bedrag en afhankelijk van de andere mogelijkheden die er zijn om je recht te halen.

Verder speelt bij de afweging om een griffierecht in te voeren ook een rol welke andere problemen er zijn en welke mogelijke alternatieven. Er kan onder meer gedacht worden aan het investeren in de relatie tussen PIW’ers en gedetineerden door motiverende gespreksvoering. Daarnaast zouden PIW’ers voorgelicht kunnen worden over de werklast die klachten met zich meebrengen, maar ook bemiddeling door een klachtenfunctionaris is mogelijk. Tenslotte zijn ook het verhogen van procedurele eisen en het strenger houden aan ontvankelijkheidseisen door de CvT’s en de RSJ genoemd als alternatieven om het aantal klachten te verlagen. Deze alternatieven zouden kunnen worden overwogen naast of in plaats van een griffierecht.

Klik hier voor het volledige rapport. 
Voor de samenvatting, klik hier
For the English summary, click here