Sla inhoud over

RSJ-advies 'Levenslang herzien'

Op 13 april 2022 heeft de Afdeling advisering van de RSJ het advies Levenslang herzien uitgebracht aan de minister voor Rechtsbescherming.

Levenslange opsluiting zonder enige mogelijkheid om ooit vrij te komen, geldt op grond van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens als een onmenselijke straf. Dat betekent niet dat levenslanggestraften ook daadwerkelijk vrij moeten komen. Wel moet op enig moment worden onderzocht of vrijheidsbeneming nog langer noodzakelijk is.

Sinds 2017 bestaat daarvoor in Nederland een procedure waarbij de minister na 27 jaar detentie beslist of de levenslanggestrafte in aanmerking komt voor gratie. Daarmee is in principe voorzien in een perspectief op vrijlating. Vorig jaar kondigde de toenmalige minister voor Rechtsbescherming aan om de bestaande gratieprocedure te heroverwegen.

Het RSJ-advies over de levenslange gevangenisstraf sluit aan op deze heroverweging. Hierin pleit de RSJ voor een beoordeling door de rechter omdat dit betere waarborgen biedt voor een onpartijdig en onafhankelijk oordeel dan de gratieprocedure.

Het advies is te vinden op de RSJ website, samen met een nieuwsbericht.
Voor de samenvatting van het advies, klik hier.