Sla inhoud over

Verbod uitreiken berichten eMates overstijgt voorlopig oordeel schorsingsvoorzitter RSJ

De minister voor Rechtsbescherming heeft de berichtenservice van eMates - een digitale berichtenservice waarbij tegen betaling e-maildiensten worden aangeboden aan personen die met gedetineerden willen communiceren - per 28 maart 2022 opgeschort in verband met een onderzoek.

Na het opschorten van de berichtenservice is door eMates een werkwijze aangenomen, waarbij zij (nieuw) digitaal ontvangen berichten uitprinten en per reguliere post naar de PI sturen, met de bedoeling deze berichten vervolgens te laten uitreiken aan gedetineerden. De Dienst Justitiële Inrichtingen heeft eMates gevraagd hiermee te stoppen en heeft de PI's de opdracht gegeven de (uitgeprinte) post van eMates niet uit te reiken.

Een gedetineerde die het hier niet mee eens is heeft een klacht ingesteld en een schorsingsverzoek ingediend bij de beroepscommissie van de RSJ.

De eerste vraag die moet worden beoordeeld is of er in dit geval sprake is van een beslissing van de directeur of van een voor alle gedetineerden geldende algemene regel. Zo ja, dan moet worden beoordeeld of deze algemene regel in strijd is met hogere wet- of regelgeving.

De voorzitter heeft het schorsingsverzoek afgewezen omdat deze vraag een inhoudelijke beoordeling vraagt die het voorlopige oordeel van de voorzitter overstijgt. Dit zal dus in de bodemprocedure aan de orde moeten komen. 

Klik hier voor de beslissing: RSJ 20 april 2022, 22/26892/SGA.